President

"As the 2019-2021 President of Holyhead Golf Club I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to all members and visitors; whether you come to the club to play a round of golf, enjoy our various social events, or use our range of facilities.

I have a long association with Holyhead Golf Club from being a junior in 1960 to the present date, and it has been a privilege to serve and represent the members in numerous official and committee roles, especially as Captain in the year 2010.

Therefore, it is a great honour to be elected as President, and I look forward to working collectively with you all to ensure success and progression for the club.

Fel Llywydd 2019-2021 Clwb Golff Caergybi hoffwn gymryd y cyfle hyn i estyn croeso cynnes i bob aelod ac ymwelydd; p'un a ydych yn dod i chwarae gêm o golff, mwynhau ein gwahanol ddigwyddiadau cymdeithasol, neu ddefnyddio ein hamrywiaeth o gyfleusterau.

Mae gennyf gysylltiad hir gyda Clwb Golff Caergybi wedi dechrau yn yr adran iau yn 1960 hyd heddiw, ac bu'n fraint gwasanaethu a chynrychioli'r aelodau mewn nifer o rolau swyddogol a phwyllgorau, yn enwedig fel Capten yn y flwyddyn 2010.

Felly, mae'n anrhydedd mawr cael fy ethol yn Llywydd, ac edrychaf ymlaen at weithio ar y cyd gyda chi gyd i sicrhau llwyddiant a dilyniant i'r clwb".

President Mr John Falloon

Men's CaptainI came to live in Anglesey seven years ago having previously lived in Caernarfon where I had been a member of the club there and served as Captain in 2010.
On joining Holyhead Golf Club in 2013, I had no idea of ever becoming Men’s Captain, but here we are.
Along with golf, now that I’m retired, I’m able to pursue my other interests which included pen making and fund raising for local charities either as a Jim Royle lookalike or as Santa Claus.
I’m finding golf an excellent way to escape from daily chores and where better to play than Holyhead Golf Club?
We’re very fortunate to have such a superb course and greens together with top class bar staff and caterer in the clubhouse.
I hope that all members will support the Board, President and fellow Captain in taking in taking the club forward to greater success by welcoming and encouraging new members and visitors.
During 2020, I hope to also encourage new junior members who will, hopefully, one day be the new future of the Holyhead Golf Club.
Will Williams
Men’s Captain

Ladies Captain

Mrs Wendy Owen

I am delighted to be the Ladies Captain of Holyhead Golf Club for 2020. Being the Captain is an honour, a privilege and a responsibility. We have a small and dedicated group of ladies on our committee and in our section. We have had falling numbers in our section over the past few years. The situation is not unique to Holyhead. New2golf and Back2Golf has been introduced to encourage new ladies to try golf and join Holyhead Golf Club. We have a busy year ahead as well as our club competitions we host the Wales Golf Caernarfonshire Cup on Tuesday 7th July. Ladies Captain’s Competition and Presentation Dinner is on Saturday 1st August. My charity for 2020 is the refurbishment of the function room. Finally, I hope all members and visitors have a great year of golf and best wishes to all the teams in the forthcoming matches.

Mae’n bleser gennyf fod yn Gapten Merched Clwb Golff Caergybi ar gyfer 2020. Mae’r rôl yn anrhydedd, yn fraint ac yn gyfrifoldeb. Grwp bach, diwyd sydd gennym ar ein pwyllgor ac yn ein hadran. Mae’r niferoedd wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf ac nid yw’r sefyllfa’n unigryw i Gaergybi. Fel canlyniad, cyflwynwyd New2Golf a Back2Golf er mwyn annog aelodau newydd i drio golff ac ymuno a Chlwb Golff Caergybi. Mae gennym flwyddyn brysur o’n blaenau; yn ogystal â’n cystadlaethau clwb, bydden yn cynnal cystadleuaeth Golff Cymru -Cwpan Sir Gaernarfon ddydd Mawrth Gorffennaf y 7ed. Bydd cystadleuaeth Capten y Merched a chinio y gwobrwyo yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn, Awst 1af. Fy elusen ar gyfer 2020 yw adnewyddiad yr ystafell adloniant y clwb. I gloi, dymunaf y caif holl aelodau’r Clwb a’i ymwelwyr fwynhau blwyddyn lwyddiannus yn eu golff a phob dymuniad da i’r holl dimau yn eu gemau nesaf.

Officials, Board of Directors and Committees

Click Here to see Officials, Board of Directors and Committees
Calendar
Loading the Calendar...
Weather
  • 2020-11-28
  • 2020-11-29
  • 2020-11-30
  • 2020-12-01
  • 2020-12-02
Need to know more weather details? Click here to see the weather for the next 5 days.
Book a Tee Time
Ready to book?

Our booking system will make it easy for you.
Course Status
Currently open
26.11.2020 17:15
View Status
With the following restrictions: Preferred Lies, No Buggies